De 38 scholen van DeBasisFluvius verzorgen openbaar en (algemeen) bijzonder onderwijs in Arnhem, Oosterbeek en Doorwerth. Onze scholen bereiden, in educatief partnerschap met de ouders en onze kinderen, hen voor op hun persoonlijke toekomst. Wij bieden eigentijds onderwijs  gekoppeld aan de onderwijskenmerken van het Platform Onderwijs 2032.


DeBasisFluvius 


Werken bij DeBasisFluvius betekent dat je kan werken binnen verschillende pedagogische concepten, maar ook met diverse doelgroepen. Daarmee bieden wij iedere medewerker uitdagende werkplekken, een ruime keuzemogelijkheid aan werkplekken en de mogelijkheid tot doorontwikkeling van je eigen kennis.Onze kernwaarden


Samen eigen-wijs:

Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en er is ruimte voor een eigen identiteit. Onze scholen sluiten het onderwijs aan bij wat de omgeving van hen vraagt. Binnen de wijk zorgen onze scholen voor diversiteit aan onderwijsaanbod. Daarmee zijn wij eigen-wijs.

Verbinding:

De onderwijsbehoefte van kinderen staat centraal op onze scholen. Maar dat berekent niet dat de onderwijsbehoefte van elk kind gelijk is. Wij bieden passend onderwijs door in verbinding met alle betrokkenen rond het kind het beste onderwijs te bieden. Dit doen wij: in de klas, tussen de klassen, met de kinderopvang, met de peuterspeelzalen en het voortgezet onderwijs. Verbinding komt de zorg voor onze kinderen ten goede.

Van en met elkaar leren:

Directeuren en teams zetten de koers uit voor hun eigen school. Dit vraag inzet en vakbekwaamheid. Wij vinden het belangrijk om kennis en expertise te delen door bij elkaar te kijken en van elkaar te leren. Wij stimuleren dit door te investeren in opleidingen en cursussen. We werken intensief samen met onder andere Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en Fontys. Veel van onze scholen zijn betrokken bij het opleiden van studenten: we leren tegelijkertijd ook van hen en hun onderzoek. Voor het informele leren bestaat het platform Arnhems Onderwijsje, met regelmatig onderwijscafés, themabijeenkomsten en Arnhem Meestert.