Een goede basis leg je bij DeBasisFluvius


Binnen DeBasisFluvius geloven we in de kracht van onze werknemers. Daarom investeren we in onze mensen en bieden we hen veel ontwikkelmogelijkheden aan. We zien dat nieuwe collega's vaak weer zorgen voor nieuwe inzichten en ideeën en daarom bieden we graag stageplekken aan. We zien stageplekken als een win-win: het levert ons beiden iets op! 

Stage lopen houdt in dat je voor een - vooraf bepaalde - periode aan de slag gaat bij ons, op één van onze scholen of ons shared services center. Middels een stage doe je werkervaring op en ga je de opgedane kennis van school uitoefenen in de praktijk. Wij zijn blij als we die plek kunnen bieden en leren je graag meer over werken bij DeBasisFluvius omdat we ook van jou en jouw ideeën weer leren. 

Als je het goed doet en het naar je zin hebt - en we hebben een vacature, dan is de match tussen ons snel gemaakt! 

Op de pagina Onze scholen van DeBasisFluvius vind je al onze scholen: bel ze vooral als je op zoek bent naar een leuke stageplaats voor de klas of als onderwijsondersteuner. 

Voor stagemogelijkheden bij ons shared service center kun je een e-mail sturen naar onze HR Manager Klaartje van Dillen (klaartje.vandillen@debasisfluvius.nl) of haar bellen op
(026) 76 00 951


Samen opleiden


Leropo/Samen Opleiden is een verbreding van het samenwerkingsprogramma van de HAN Pabo met onze (academische) opleidingsscholen. In principe kunnen alle po-scholen in de regio erbij aansluiten, ook scholen die geen opleidingsschool zijn. De verschillende (onderwijs)kolommen brengen ieder hun eigen netwerk mee en zetten dat in voor het gezamenlijke doel: leren. Leren binnen DeBasisFluvius krijgt daarmee een heel nieuwe dimensie. De aangesloten scholen zetten zich vanuit een gedeelde visie actief in voor kennisdeling en co-creatie.

Kijk ook eens op de website Samen opleiden